• maart

  17

  2020
 • 2732
 • 0
Het Coronavirus COVID-19 en onze maatregelen

Het Coronavirus COVID-19 en onze maatregelen

Het nieuwe Coronavirus (COVID-19) houdt de wereld in haar greep. De diverse media overstromen van Corona-nieuws en de meesten zien wellicht door de bomen het bos niet meer. Er gelden voor velen strenge maatregelen en voor sommige branches zelfs sluiting. Onze branche mag vooralsnog doorwerken, met inachtname van diverse maatregelen.

Welke maatregelen hebben wij genomen?

1. Algemeen:

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. De richtlijnen en adviezen van het RIVM zijn leidend dus ook bij ons geldt: bij verkoudheidsverschijnselen, hoesten of koorts blijven we thuis en we vermijden zoveel mogelijk persoonlijk contact.

2. Onze werkzaamheden:

Vooralsnog gaan onze werkzaamheden gewoon door totdat het RIVM anders adviseert. 

3. Binnen werk:

Projectleiding uitvoering en voorlieden inventariseren bij binnenwerkzaamheden voor aanvang (telefonisch) of er bij bewoners symptomen van het coronavirus aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is schuiven de werkzaamheden door naar een later tijdstip. Hierdoor kunnen bestaande deadlines of afspraken mogelijk niet gerealiseerd worden.

4. Buiten werk:

Buitenwerkzaamheden kunnen normaal doorgang vinden, echter wij proberen seniorencomplexen zover mogelijk naar achteren te plaatsen.

5. In de keet:

Wij verblijven/eten/drinken in de keet in tweetallen en wassen bij binnenkomst eerst de handen.

Wij zullen deze werkwijze dagelijks monitoren en toetsen aan de praktijk en indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

Zie hier een overzicht van onze standaard persoonlijke maatregelen.

 

Voor wat betreft het virus zelf zetten we graag nog even wat zaken op een rijtje:

Wat is het Coronavirus eigenlijk?
Corona is een grote groep virussen die mensen en dieren kunnen infecteren. De klachten kunnen variëren van verkoudheid tot acute ademhalingsproblemen, gelijk aan de bekende griep. De nu nieuwe stam van het Coronavirus heet COVID-19 en is nieuw voor mensen. Er wordt hard aan gewerkt om het virus te bestrijden.

Hoe wordt het verspreid?
Verspreiding van het COVID-19 virus gaat voor zover bekend als volgt:

 • Door direct contact met geïnfecteerde personen (via ‘niet schone’ handen).
 • Door te hoesten of te niezen (inademen/aanraking van verspreide speekseldruppels en snot)  
 • Door aanraking van ‘besmette’ oppervlakken en het daarna aanraken van neus, mond of ogen.

Wat zijn de symptomen?
De sypmtomen variëren erg. Sommige mensen hebben een lichte verkoudheid, anderen een zware longontsteking. De symptomen op een rijtje:

 • Hoesten
 • Koorts
 • Kortademigheid
 • Longontsteking
 • Overgeven
 • Diarree

In ernstige gevallen kan het leiden tot ernstige complicaties en kunnen slachtoffers overlijden aan:

 • Ernstige longontsteking
 • Nierfalen

Is er een behandeling of vaccin?
Op dit moment is er nog geen behandeling tegen het virus anders dan de bestaande ondersteunende medische zorg om de symptomen te verminderen.

Kijk voor meer  informatie regelmatig op: www.rivm.nl

© Copyright 2022 - Dusol Vastgoedonderhoud b.v.