Onze Corona-maatregelen

UPDATE 15 DECEMBER 2020 – Nederland is van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 in “Lockdown”. Vanwege de grote aantallen besmettingen en de verwachte aantallen op weg naar de kerstdagen, is er vanuit de regering het besluit genomen om Nederland waar mogelijk op slot te doen. Wat betekent dit voor onze werkzaamheden?

Het besluit van de regering is duidelijk, iedereen moet waar mogelijk thuis blijven werken. Voor onze tak van sport is dat uiteraard niet mogelijk, dus blijven voor onze medewerkers onze reeds eerder verscherpte maatregelen gelden. Onze genomen maatregelen zijn in de OKTOBER update hieronder terug te lezen. Wij wijzen onze medewerkers er op zich strikt aan de maatregelen te houden en elkaar erop aan te spreken. Zorg goed voor elkaar.

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen tijdens de lockdown, opgesteld door het RIVM.

UPDATE OKTOBER 2020 – Al geruime tijd houdt het Coronavirus stand in ons land. Het houdt ons in de greep. Door weer een hernieuwde golf van besmettingen heeft het kabinet de regels onlangs aangescherpt. Dat geldt niet enkel thuis in de privé-sfeer, maar zeker ook op het werk. 

De basis blijft voor iedereen hetzelfde: houd afstand (min. 2 armlengtes, ofwel 1,5 meter). Was regelmatig je handen, hoest/nies in elleboogholte. Heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen. De aangescherpte regels zoals ze zijn opgelegd door het RIVM zijn in een notendop: de horeca in het hele land moet om 22.00 uur sluiten, geen publiek bij sportevenementen en ontvang thuis niet meer dan 3 gasten tegelijkertijd. Het kabinet adviseert daarnaast ook het dragen van mondkapjes in winkels en horeca.

Wat betekent dat voor ons werk? Naast de geldende basis maatregelen hebben wij een paar extra maatregelen genomen. Er is besloten dat voor het woon-werk verkeer niet meer dan 2 mensen in de auto mogen, en als je samen in de auto zit, wordt er een mondkapje gedragen. Daarnaast zal er voorlopig niet meer gezamenlijk geluncht/gepauzeerd worden in keet/kantine. Er geldt voorlopig een maximum van 1 persoon per ruimte (keet/kantine/kantoor).

Verder gelden de volgende maatregelen:

 1. Wij houden ons altijd aan de richtlijnen van het RIVM.
 2. Indien er bij binnenwerkzaamheden bij bewoners symptomen van het coronavirus aanwezig zijn, schuiven de werkzaamheden op naar een later tijdstip. 
 3. Buitenwerkzaamheden kunnen in principe normaal doorgang vinden.
 4. Lunch- en koffiepauzes: voorlopig niet gezamenlijk in de keet/ kantine. Zowel in keet, kantine als kantoor geldt: max. 1 persoon tegelijk in de ruimte.
 5. Blijf/ Werk bij griep-/ verkoudheidsverschijnselen in overleg met je leidinggevende thuis; een loopneus is geen reden om thuis te blijven, hoesten en verkoudheid wel. Laat je testen bij twijfel.
 6. Sta je thuis in direct contact met iemand die besmet is met Covid-19 of die besmettingsverschijnselen heeft? Werk/ Blijf dan in overleg met je leidinggevende thuis.
 7. Voor alle medewerkers zijn er handschoenen, zeep, reinigingsdoekjes/ -gel, mondkapjes beschikbaar.
 8. Wij zullen deze werkwijze dagelijks monitoren en toetsen aan de praktijk en indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

Zie hieronder onze voornaamste maatregelen nog eens op een rijtje:

UPDATE MAART 2020 – Het nieuwe Coronavirus (COVID-19) houdt de wereld in haar greep. De diverse media overstromen van Corona-nieuws en de meesten zien wellicht door de bomen het bos niet meer. Er gelden voor velen strenge maatregelen en voor sommige branches zelfs sluiting. Onze branche mag vooralsnog doorwerken, met inachtname van diverse maatregelen.

Welke maatregelen hebben wij genomen?

1. Algemeen:
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. De richtlijnen en adviezen van het RIVM zijn leidend dus ook bij ons geldt: bij verkoudheidsverschijnselen, hoesten of koorts blijven we thuis en we vermijden zoveel mogelijk persoonlijk contact.

2. Onze werkzaamheden:
Vooralsnog gaan onze werkzaamheden gewoon door totdat het RIVM anders adviseert.

3. Binnen werk:
Projectleiding uitvoering en voorlieden inventariseren bij binnenwerkzaamheden voor aanvang (telefonisch) of er bij bewoners symptomen van het coronavirus aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is schuiven de werkzaamheden door naar een later tijdstip. Hierdoor kunnen bestaande deadlines of afspraken mogelijk niet gerealiseerd worden.

4. Buiten werk:
Buitenwerkzaamheden kunnen normaal doorgang vinden, echter wij proberen seniorencomplexen zover mogelijk naar achteren te plaatsen.

5. In de keet:
Wij verblijven/eten/drinken in de keet in tweetallen en wassen bij binnenkomst eerst de handen.

Wij zullen deze werkwijze dagelijks monitoren en toetsen aan de praktijk en indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

Zie hiernaast een overzicht van onze standaard persoonlijke maatregelen.

Wat is het Coronavirus eigenlijk?
Corona is een grote groep virussen die mensen en dieren kunnen infecteren. De klachten kunnen variëren van verkoudheid tot acute ademhalingsproblemen, gelijk aan de bekende griep. De nu nieuwe stam van het Coronavirus heet COVID-19 en is nieuw voor mensen. Er wordt hard aan gewerkt om het virus te bestrijden.

Hoe wordt het verspreid?
Verspreiding van het COVID-19 virus gaat voor zover bekend als volgt:

 • Door direct contact met geïnfecteerde personen (via ‘niet schone’ handen).
 • Door te hoesten of te niezen (inademen/aanraking van verspreide speekseldruppels)
 • Door aanraking van ‘besmette’ oppervlakken en het daarna aanraken van neus, mond of ogen.

Wat zijn de symptomen?
De sypmtomen variëren erg. Sommige mensen hebben een lichte verkoudheid, anderen een zware longontsteking. De symptomen op een rijtje:

 • Hoesten
 • Koorts
 • Kortademigheid
 • Longontsteking
 • Overgeven
 • Diarree

In ernstige gevallen kan het leiden tot ernstige complicaties en kunnen slachtoffers overlijden aan:

 • Ernstige longontsteking
 • Nierfalen

Is er een behandeling of vaccin?
Op dit moment is er nog geen behandeling tegen het virus anders dan de bestaande ondersteunende medische zorg om de symptomen te verminderen.

Kijk voor meer  informatie regelmatig op: www.rivm.nl

Zie hier een overzicht van onze standaard persoonlijke maatregelen:

© Copyright 2024 - Dusol Vastgoedonderhoud b.v.