• december

    3

    2019
  • 1805
  • 0
Dusol behoort tot koplopers sociaal ondernemen

Dusol behoort tot koplopers sociaal ondernemen

Met ingang van 1 december 2019 heeft Dusol Vastgoedonderhoud officieel Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Uit de onafhankelijke toetsing van TÜV Rheinland Nederland is gebleken dat Dusol Vastgoedonderhoud tot de koplopers behoort in het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Wij zijn er erg trots op dat wij dit mooie keurmerk hebben behaald!” laat Frans Dusol, algemeen directeur van Dusol Vastgoedonderhoud, weten. “Het behalen van deze hoogste trede binnen de Prestatieladder Socialer Ondernemen past ook helemaal binnen onze MVO doelstellingen.”

Bij MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is het de bedoeling dat de aandacht voor sociaal-ethische normen (People), milieu (Planet) en winst (Profit) met elkaar in balans zijn. People, Planet en Profit worden ook wel de drie pijlers van MVO genoemd. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) valt binnen de People-pijler en richt zich op het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ook wel sociaal inclusief ondernemen genoemd.

PSO is een door TNO ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet-instrument en kwaliteitskeurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en inzichtelijk maakt. Het doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. “Dit doen wij binnen onze organisatie niet alleen door werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Deze zogenaamde ketenstimulering zorgt ervoor dat we samen kunnen groeien naar een inclusievere samenleving” legt Richard Vennix, projectleider bij Dusol, uit.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatie niveaus: Aspirant Status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. “Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Dusol is dus gegroeid van Trede 2 naar Trede 3. Dat betekent dat wij aan meer mensen uit de betreffende doelgroep werkgelegenheid bieden dan organisaties van vergelijkbare grootte. Na toetsing is gebleken dat onze organisatie voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. En daar zijn wij trots op!” aldus Richard Vennix.

Voor meer informatie over de PSO, ga je naar www.pso-Nederland.nl.

© Copyright 2024 - Dusol Vastgoedonderhoud b.v.