• september

    14

    2019
  • 1483
  • 0
Dusol onderneemt maatschappelijk verantwoord

Dusol onderneemt maatschappelijk verantwoord

Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt. Volgens MVO Nederland is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming. Die drie P’s, People, Planet en Profit, staan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen dus centraal.

Allemaal leuk en aardig, maar wat betekent dat nou voor een onderneming als de onze? En wat doet Dusol Vastgoedonderhoud allemaal om een Maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn? Volgens onze directeur Frans Dusol doen we er heel veel aan: “Wij zijn continue op zoek naar een juiste balans tussen die drie pijlers waarover wordt gesproken. Dat is niet eenvoudig, maar wel heel belangrijk. Uiteraard streven wij er als onderneming altijd naar om winstgevend te zijn, want zonder winst hebben we geen bestaansrecht, maar die winst draait niet enkel om de cijfers maar vooral ook om de geleverde kwaliteit, de ontwikkeling en de reputatie van ons bedrijf. Daarnaast mag ons streven naar winst nooit ten koste gaan van onze mensen en het milieu.”

Volgens Richard Vennix, sinds vorig jaar zomer werkzaam als Projectleider bij Dusol, is de stempel die de P van Planet op ons bedrijf drukt een grote: “Dat wij ons als onderneming bezig houden met het milieu is waarschijnlijk niemand ontgaan. We dragen er allemaal ons steentje aan bij bijvoorbeeld door scheiden van afval in de verschillende afvalstromen in samenwerking met gecertificeerde afvalverwerkers. Een ander voorbeeld is te vinden in de kantine, waar we alweer een hele tijd gebruik maken van CO2 neutrale papieren koffiebekers en houten roerstaafjes in plaats van de oude plastic bekertjes. Verder werken wij uitsluitend met hout en papier voorzien van een duurzaamheidskeurmerk maar voor een bedrijf als het onze is het vooral ook van belang dat we met duurzaam geproduceerde ‘groene’ producten werken. We kiezen daarom steeds vaker voor de milieuvriendelijkere varianten van verf – denk hierbij bijvoorbeeld aan de duurzaam-geproduceerde biobased verf van Copperant of andere producten zoals de nieuwe biobased houtreparatiepasta van Repair Care. Gelukkig voor ons en voor ons streven een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn, werken steeds meer verffabrikanten aan duurzamere en minder milieubelastende varianten van hun producten.”

Maar hoe zit het met de P van People, met de mensen? En om welke mensen gaat het dan precies? Volgens MVO Nederland gaat het om alle mensen die betrokken zijn bij de onderneming. Dus niet alleen de medewerkers, maar ook de opdrachtgevers, leveranciers, klanten en de partners. Het gaat dus om de sociale kant van het bedrijf, Frans Dusol vertelt hierover: “Afgelopen jaar hebben wij de tweede trede van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) bereikt, en momenteel druk bezig met het behalen van de derde trede en daar zijn wij erg trots op. Wij vinden het heel belangrijk om een sociale onderneming te zijn. Dusol is al heel lang een erkend leerbedrijf met goede leermeesters en wij zijn daarom erg sterk in het opleiden van potentieel nieuwe vaklieden. Wij zijn altijd zeer nauw verbonden geweest aan de Schildersvakopleiding in Nuenen, ook op bestuurlijk vlak, en zijn nu nog altijd nauw verbonden aan de diverse vakopleiders in de omgeving. Via die weg komen er ook regelmatig mensen bij ons met een afstand tot onze arbeidsmarkt. Denk aan mensen die een carrière switch willen maken (de zij- instromers) of mensen die om welke reden dan ook meer begeleiding nodig hebben. Hierbij kun je denken aan mensen met een rugzakje, zoals bijvoorbeeld Wajong.”

Er zijn heel wat voorbeelden te noemen van mensen wiens leven is veranderd doordat Dusol’s deuren open staan voor mensen met een afstand tot de (schilders-) arbeidsmarkt. Neem bijvoorbeeld het verhaal van een van onze medewerkers die na ruim 20 jaar op kantoor bij de bank gewerkt te hebben, eindelijk zijn droom als schilder heeft kunnen verwezenlijken door als zij-instromer te starten bij Dusol. Een ander voorbeeld is een jongen die sinds het voorjaar vanuit Ergon Eindhoven aan de slag is bij Dusol. Hij leert onder begeleiding van een van onze leermeesters het schildersvak.

De ervaring die Dusol heeft met het begeleiden van mensen met een afstand tot de (schilders-)arbeidsmarkt gaat heel wat jaren terug. Frans Dusol: “In het midden van de jaren ’80 haalde Dusol al mensen uit de sociale dienst – al dan niet met rugzakjes – voor diverse projecten o.a. voor de renovatie van de Traversebrug voor de Gemeente Helmond. Destijds was het mijn vader die zich er enorm voor inzette om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede kans te geven, en ik zet deze traditie voort. Uiteindelijk snijdt het mes aan twee kanten: wij bieden kansen voor deze mensen en het schept werkgelegenheid voor onze onderneming.”

MVO is een continue proces en zal altijd meewegen in keuzes van de onderneming, maar zoals wij het nu kunnen beoordelen mag Dusol Vastgoedonderhoud zich met recht een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer noemen.

© Copyright 2024 - Dusol Vastgoedonderhoud b.v.