Zo werken wij

Al onze medewerkers houden zich aan een speciaal opgestelde integriteits- en gedragscode. Deze Gedragscode is vastgesteld door Bouwend Nederland.

Daarnaast heeft elke werknemer van Dusol de uitgave van het VGM boek “Zo werken wij!”, wat naast de gedragscode onder andere ook informatie over het bedrijf zelf beschrijft en alle veiligheidsvoorschriften die voor de werknemers van toepassing zijn.

De opgestelde regels zijn ervoor bedoeld om de directie en medewerkers van Dusol bewuster te maken van integer handelen. Er is in vastgelegd wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd.

© Copyright 2024 - Dusol Vastgoedonderhoud b.v.