Ons Privacybeleid

Voorwaarden

Aan de inhoud van teksten op onze sites, dan wel verzonden berichten, kunnen alleen rechten ten opzichte van Dusol Vastgoedonderhoud B.V. worden ontleend. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Dusol Vastgoedonderhoud B.V.. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Dusol Vastgoedonderhoud B.V..

Alle informatie via digitale berichtgeving is van persoonlijke en/of vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Dusol Vastgoedonderhoud B.V. staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Cookies

Bij het gebruik van de website van Dusol Vastgoedonderhoud B.V. wordt geen gebruik gemaakt van cookies die tijdelijk op de computer van de bezoekers worden geplaatst.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De persoonlijke gegevens van klanten worden door Dusol Vastgoedonderhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld of achtergelaten op onze website, dan wel op een andere wijze bij Dusol Vastgoedonderhoud B.V. worden aangemeld om gebruik te maken van onze diensten.

Gebruik gegevens relaties en medewerkers

De (persoons)gegevens van relaties en medewerkers worden enkel vastgelegd voor de uitvoering van de diensten van Dusol Vastgoedonderhoud. De gegevens van onze medewerkers zijn noodzakelijk voor het voeren van een juiste personeelsadministratie en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude.

Dusol Vastgoedonderhoud B.V. zal alleen (persoons)gegevens doorgeven indien zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is Dusol Vastgoedonderhoud B.V. verplicht om persoonsgegevens tot 7 jaar na einde contract te bewaren. Na deze periode worden de (persoons)gegevens vernietigd.

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen beheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd.

Gegevens wijzigen

Eigen gegevens kunnen opgevraagd en gewijzigd worden, en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand.

Wij behouden het recht om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Dusol Vastgoedonderhoud B.V. te Helmond. 0492-543444 / info@dusol.nl.

© Copyright 2022 - Dusol Vastgoedonderhoud b.v.