• december

    15

    2017
  • 3040
  • 0
Resultaatgericht samenwerken

Resultaatgericht samenwerken

Woonbedrijf kiest voor unieke langdurige samenwerking met vijf onderhoudsbedrijven

Voor het planmatig schilderonderhoud gaat Woonbedrijf resultaatgericht samenwerken met de vijf onderhoudsbedrijven Caspar de Haan, Dusol, elk®, Liebreks en Van der Meijs. Op 13 december 2017 ondertekenden de partijen deze unieke samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst, die een looptijd heeft van vijf jaar, is een goed voorbeeld van de manier waarop Woonbedrijf met haar samenwerkingspartners wil gaan werken.

(Foto boven vlnr: Geert van der Meijs (Van der Meijs), Frans Dusol (Dusol), Cas de Haan (Caspar de Haan), Paul Terwisscha van Scheltinga (Woonbedrijf), Sjoerd Liebreks (Liebreks), Roel van Elk (elk®))

Eerdere succesvolle resultaatgerichte projecten vormden de aanleiding voor deze nieuwe aanpak. Tijdens de selectie zijn elf leveranciers teruggebracht naar de beste vijf expert-bedrijven. Vijf onderhoudsbedrijven die intensief met elkaar samenwerken, op basis van resultaatgerichte afspraken. Bij de aanbesteding schetste Woonbedrijf alleen vier doelstellingen en een aantal randvoorwaarden. De weg om deze doelstellingen te behalen, bepalen de experts.

Samenwerkende schilders Woonbedrijf

Samenwerkende schilders Woonbedrijf

Gedeelde verantwoordelijkheid
Paul Terwisscha van Scheltinga (directeur Vastgoed Woonbedrijf): “We zetten op deze manier onze samenwerkingspartners in hun kracht door gezamenlijke doelen te formuleren. Voorheen zeiden we: ‘Deze onderdelen moeten worden geschilderd, op dat moment, op deze manier’. Nu vragen we de schilders om één onderhoudsplan voor al onze 32.000 woningen. Dit wordt dan een gedeelde verantwoordelijkheid. We vertrouwen op het vakmanschap van de experts; ze leveren meer toegevoegde waarde, waardoor de kwaliteit verbetert en kosten dalen. Daar hebben de huurders van Woonbedrijf ook baat bij.”

Hogere klantwaardering
Per jaar investeert Woonbedrijf zo’n 4,5 – 5 miljoen euro in schilderwerk. Door op een slimme manier met vaste partijen samen te werken, wil Woonbedrijf komen tot één uniforme werkwijze waarmee de partijen optimaal gebruik kunnen maken van elkaars innovatiekracht en waardoor een meerjarige, duurzame relatie ontstaat. Zo wordt de kwaliteit geborgd, de kosten verlaagd en de waardering van onze klanten hoger.

Kennis delen en leren
Ook voor de onderhoudsbedrijven is dit een unieke manier van samenwerken. Roel van Elk (voorzitter van de vijf onderhoudsbedrijven): ”Woonbedrijf is een betrouwbare, vooruitstrevende opdrachtgever met een sterk sociaal karakter. Woonbedrijf durft voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen. Dat inspireert ons. We zien een succesvolle en langdurige samenwerkingsrelatie voor ons, als gelijkwaardige partners met één gezamenlijk doel. Dat we gaan halen door steeds op een transparante manier kennis met elkaar te delen en te leren van elkaar.”

© Copyright 2024 - Dusol Vastgoedonderhoud b.v.